Gabinet Pomocy Psychologicznej

„Ku Słońcu”

Katarzyna Jakubczak-Widera

„Nie ma nocy na tyle długiej, aby słońce nie wyszło ponownie”

Katarzyna Jakubczak-Widera

Nazywam się Katarzyna Jakubczak-Widera. Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Ukończyłam również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychoonkologia. Ukończyłam  studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika. Jestem również certyfikowanym trenerem szkoleniowym. Uprawnienia  uzyskałam w Akademii Trenera SMG/KRC HR w Katowicach. Aktualnie uczęszczam na 4 letnie  szkolenie podyplomowe w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie uprawniające do uzyskania certyfikatu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Przewlekle Chorych, w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Ludzi Potrzebujących Pomocy – pracując z dziećmi i młodzieżą, w placówce opiekuńczo wychowawczej – pracując z dziećmi 
z niepełnosprawnością,  w Zespole Opieki Paliatywnej – pracując z pacjentami w terminalnym okresie choroby, oraz jako koordynator Częstochowskiego Oddziału Akademii Walki z Rakiem. Prowadziłam liczne szkolenia i warsztaty zajęciowe dla kadry medycznej i pedagogicznej m.in.
z zakresu psychoonkologii, pracy zespołowej itp. Uczestniczyłam również w konferencjach naukowych jako wykładowca.  Prowadziłam grupę wsparcia dla osób onkologicznie chorych i ich rodzin, oraz zajęcia z arteterapii.  Prowadziłam również grupę wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie i dorosłych dzieci alkoholików. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych konferencjach naukowych  i kursach doszkalających, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prywatnie jestem osobą, która bardzo ceni sobie spokój ducha i wolność. Swoją pracę w gabinecie każdorazowo dostosowuję do indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się w myśl zasady, że najpierw ważny jest człowiek a następnie zagadnienie i temat.

Życie każdego człowieka jest inne, niejednokrotnie pełne zawiłości. Często jednak nie same zdarzenia i doświadczenia świata zewnętrznego, wpływają na nas, ale to jak je interpretujemy, jakie nadajemy im znaczenie. Dlatego warto przeanalizować zależności między własnymi myślami, przekonaniami, emocjami i zachowaniem, tak aby móc wprowadzić  zmiany, które dadzą  poczucie  emocjonalnej i życiowej równowagi.   Ujmując temat metaforycznie serdecznie zapraszam Państwa do poszukiwanie własnej drogi „Ku Słońcu”

 

Oferta

Oferuję Państwu wsparcie w następujących obszarach:


·       
zaburzenia emocjonalne
·        zaburzenia lękowe
·        zaburzenia nastroju
·        kryzysy psychologiczne
·        proces przeżywania żałoby
·        radzenie sobie z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością
·        wsparcie rozwoju osobistego
·        radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego  
·        trudności w relacjach międzyludzkich
·        wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych
·        wsparcie rozwoju i terapia dzieci i młodzieży
·        trening umiejętności społecznych (TUS)
·        PSYCHOONKOLOGIA:
– wsparcie i psychoedukacja osób z chorobą nowotworową
– wsparcie i psychoedukacja członków rodziny i osób wspierających osobę z chorobą nowotworową

Kontakt

Telefon: 603770058
e-mail: gabinet.ku.sloncu@op.pl
Adres: Aleja Jana Pawła II 72 lokal 7
42-218 Częstochowa

 

Telefon: 603770058
e-mail: gabinet.ku.sloncu@op.pl
Adres: Aleja Jana Pawła II 72 lokal 7
42-218 Częstochowa

 

O mnie
Oferta
Cennik
Kontakt

 

Telefon: 603770058
e-mail: gabinet.ku.sloncu@op.pl
Adres: Aleja Jana Pawła II 72 lokal 7
42-218 Częstochowa

O mnie
Oferta
Cennik
Kontakt

Copyright 2022

Designed by: Blackdale.eu

 

Copyright 2022

Designed by: Blackdale.eu